Share this video:


Share this video:
Doblado (2022) vivamax full movie HD 1080p

Doblado 2022 Vivamax Movie Poster

The director of Kinsenas Katapusan gives us a new sexy-thriller starring Denise Esteban, in her first lead role. A college student by day, and a high-class prostitute by night, Jaira’s double life turns deadly when she begins to fall for her client.

Sa mundong mapanghusga, isang babae ang mahihirapang ipakilala ang kanyang buong pagkatao sa takot na mapulaan ng iba. Paanorin kung paano siya mamuhay na may dalawang katauhan sa DOBLADO.

Isang Vivamax Original Movie, ang DOBLADO ay kwento ni Jaira (Denise Esteban), isang college student na nasa early 20s – maganda, maayos manamit, at angat ang itsura sa iba. Pero sa likod ng kanyang pagiging Maria Clara, ay ang lihim na pinakatatago-tago niya, estudyante siya sa umaga, pero isa siyang part-time high-class prostitute sa gabi.

Bilang high-class prostitute, ang tinatanggap lang niyang mga kliyente ay mga VIP mula sa isang private na website. Dito niya makikilala si Ronan (Josef Elizalde), ang lalaking gugulo sa buhay niya dahil nangako itong hindi mahuhulog sa kahit na sinong kliyente. Magkakaroon ng relasyon ang dalawa na maglalagay sa kanila sa komplikado at mapanganib na sitwasyon.

Director: GB Sampedro
Cast: Denise Esteban, Mark Anthony Fernandez, Josef Elizalde, Katrina Dovey, Gwen Garci, Stephanie Raz, Jastine Lim

Download: here

tags: dublado

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *